author Image

Sài Gòn cũng có trà sữa “chảnh”, mỗi khách chỉ được mua không quá 2 ly

Leave a Comment